Stwarzanie zagrożenia dla otoczenia i obniżenie atrakcyjności jako pracownika

Najczęstszym skutkiem zaburzeń snu jest senność dzienna. Powodują one również obniżenie efektywności procesów poznawczych, w tym:

  • osłabienie procesów pamięciowych,
  • osłabienie funkcji wykonawczych,
  • obniżenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • obniżenie procesów uwagi oraz ogólne obniżenie sprawności intelektualnej1.

oraz obniżenie odporności na stres2

W wyniku powyższego wydajność jako pracowników jest znacznie obniżona, co ma realne przełożenie na jakość i efekty powierzonych zadań.

Istnieją zawody, gdzie takie niedyspozycje mogą grozić wielkim niebezpieczeństwem. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by pomyśleć o konsekwencjach braku koncentracji każdego z kierowców, również kierowców zawodowych, pilotów, maszynistów czy osób nadzorujących ruch kolejowy3. Pełnej koncentracji wymaga od nas także wiele innych czynności wykonywanych w ciągu dnia.

Pokaż przypisy

1 Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Szczepan Cofta, Obturacyjny bezdech senny i jego społeczne następstwa, Tom 63 2014, Numer 2 (303), s. 269
2 Magazyn pacjenta nr 1/ 09.2015, Dolnośląskiego Centrum Laryngologii Medicus, s. 19. 20
3 Chrapanie – uciążliwy problem, Miesięcznik Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach „Nasz Szpital”, Nr 8 (19) wrzesień 2012, s. 1