Chrapanie jest objawem zespołu zaburzeń, stanowiącym sygnał pośredni między prawidłowym oddychaniem podczas snu, a poważniejszym zaburzeniem – bezdechem1.

Istotna jest wiedza, że chrapanie to duży problem, w którym może Ci pomóc właśnie Desnoran, ale w momencie zdiagnozowanego bezdechu należy zastosować adekwatne sposoby postępowania zalecone przez lekarza.

Istnieją cztery główne stadia, które stanowią proces przejściowy między zwykłym chrapaniem, a bezdechem sennym2.

4 główne stadia

Pokaż przypisy

1 Chrapanie – uciążliwy problem, Miesięcznik Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach „Nasz Szpital”, Nr 8 (19) wrzesień 2012, s. 1
2-3 S.Ramnathan Iyer, Revati R. Iyer, Snoring – Harmful Effects, Medicine Update 2005, s. 543