Należy jasno podkreślić fakt, że chrapanie to istotny problem, w którym może Ci pomóc właśnie Desnoran, ale zdiagnozowany bezdech to ten rodzaj jednostki chorobowej, w której przypadku należy zastosować adekwatne sposoby postępowania i konsultacje z lekarzem.

Chrapanie, które często opisuje się mianem „chrapania cywilizacyjnego” to problem, który może mieć różne podłoża – łagodniejsze jak i te poważniejsze.

Poważniejszą przyczyną chrapania może być „Obstrukcyjny Bezdech Podczas Spania”, czyli syndrom OBPS. Przyjmuje się, że częstość występowania OBPS w populacji dorosłych wynosi ok. 4% wśród mężczyzn oraz ok. 2% wśród kobiet1.
 

Czym jest bezdech a czym chrapanie?

Normalnie

Prawidłowe oddychanie

W czasie normalnego snu, mięśnie utrzymują język, przez co drogi oddechowe są drożne.

Chrapanie

Chrapanie

to proces, gdzie w trakcie snu zwiotczałe mięśnie gardła (w tym mięśnie podniebienia miękkiego), zostają wprawione w drganie przez powietrze, przepływające przez nasze gardło w trakcie oddychania.

Bezdech

Bezdech

identyfikowany jest jako jeden z poważniejszych problemów zaburzeń oddychania. Bezdech senny objawia się podczas snu, co najmniej 10-sekundowymi momentami, w trakcie których następuje przerwa w oddychaniu i duże niedotlenienie. Takich przerw w oddychaniu może być nawet 60 w ciągu godziny snu.2

Jaki jest mechanizm bezdechu sennego?

To efekt zetknięcia się ścian gardła i zamknięcia drogi przepływu powietrza. Powoduje to zwiększanie wysiłku oddechowego, silniejsze ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, jednak nie towarzyszy im wdech i wydech powietrza. W naszym krwioobiegu gromadzi się dwutlenek węgla, który pobudza ośrodek oddechowy i w efekcie doprowadza do wybudzenia. Pierwszy skuteczny wdech przejawia się wtedy często charakterystycznym gwałtownym chrapnięciem.3 Towarzyszące bezdechowi chrapanie oraz hipoksemia z następującymi wybudzeniami, prowadzą do fragmentacji snu zmniejszając jego jakość, niszcząc w ten sposób tzw. architekturę snu4.

Przyczyny Bezdechu Sennego

Istotną rolę w powstawaniu OBPS odgrywają zaburzenia strukturalne (anatomiczne) górnych dróg oddechowych m.in. takie jak5:

 • przerośnięte migdałki podniebienne,
 • duży język,
 • długi języczek,
 • opadająca nagłośnia,
 • cofnięta żuchwa,
 • przerost małżowin nosowych czy
 • skrzywiona przegroda nosa.

Objawy nocne bezdechu6:

 • głośne, nieregularne chrapanie,
 • bezdechy obserwowane przez domowników,
 • nadmierne pobudzenie ruchowe w czasie snu,
 • częste wybudzenia,
 • niespokojny sen, koszmary senne,
 • trudności w zasypianiu,
 • nadmierna potliwość,
 • zwiększone oddawanie moczu w nocy,
 • napadowa duszność podczas snu.

Objawy dzienne bezdechu7:

 • uczucie niewyspania,
 • uczucie zmęczenia po przebudzeniu, bóle gardła, wysychanie śluzówek,
 • nadmierna senność w ciągu dnia,
 • osłabienie funkcji poznawczych,
 • nadmierna drażliwość,
 • skłonność do reakcji depresyjnych.

Konsekwencje bezdechu sennego, poza gorszą jakością snu, mogą być bardzo poważne i prowadzić do dalszych stanów chorobowych takich jak m.in.:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • udar mózgu,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • upośledzenie libido i impotencja,
 • depresja,
 • pogorszenie funkcji intelektualnych,
 • nawet zmiany osobowości8.
Pokaż przypisy

1 Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Szczepan Cofta, Obturacyjny bezdech senny i jego społeczne następstwa, Tom 63 2014, Numer 2 (303),s.267
2-3 Magazyn pacjenta nr 1/ 09.2015, Dolnośląskiego Centrum Laryngologii Medicus, s. 20
4-5 Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Szczepan Cofta, Obturacyjny bezdech senny i jego społeczne następstwa, Tom 63 2014, Numer 2 (303),s.267, 269
6-7 Ryszarda Chazan, Klasyfikacja, obraz kliniczny i diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie, s.17
8 Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Szczepan Cofta, Obturacyjny bezdech senny i jego społeczne następstwa, Tom 63 2014, Numer 2 (303), s.269